Aktualności

2024-02-01

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu lęborskiego istnieją nieodpłatne punkty pomocy, które świadczą usługi w zakresie pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

2024-01-23

DODATEK OSŁONOWY 2024 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że od 01 stycznia 2024 r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej.

2024-01-15

Programy: "Mieszkanie dla absolwenta", "Dostępne mieszkanie"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Celem obu programów jest wzrost niezależnego życia oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

2024-01-10

Webinarium "Bezpieczny senior"

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku-CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich seniorów i ich opiekunów na webinarium, które odbędzie się 22 stycznia 2024 r.

2024-01-04

Dodatek osłonowy w 2024r.

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. 

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które weszły w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

2023-12-01

Pomoc dla bezdomnych

Zimowa aura nas nie rozpieszcza. Najbardziej narażone na skutki działania niskiej temperatury są osoby bezdomne. Na tragiczne skutki wychłodzenia organizmu najbardziej narażone są osoby bezdomne.

2023-11-15

Kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej z Banku Żywności w ramach Podprogramu 2023 FEPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przypomina o naborze wniosków na pomoc w formie paczki żywnościowej. Osoby, które nie złożą wniosku nie będą mogły skorzystać z tej formy pomocy w 2024 roku.

2023-11-09

Potrzebna pomoc dla samotnej matki i jej niepełnosprawnego syna

Zwracamy się z prośbą o pomoc dla samotnej matki i jej niepełnosprawnego syna.