Aktualności

2023-12-01

Pomoc dla bezdomnych

Zimowa aura nas nie rozpieszcza. Najbardziej narażone na skutki działania niskiej temperatury są osoby bezdomne. Na tragiczne skutki wychłodzenia organizmu najbardziej narażone są osoby bezdomne.

2023-11-15

Kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej z Banku Żywności w ramach Podprogramu 2023 FEPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przypomina o naborze wniosków na pomoc w formie paczki żywnościowej. Osoby, które nie złożą wniosku nie będą mogły skorzystać z tej formy pomocy w 2024 roku.

2023-11-09

Potrzebna pomoc dla samotnej matki i jej niepełnosprawnego syna

Zwracamy się z prośbą o pomoc dla samotnej matki i jej niepełnosprawnego syna.

 

2023-11-02

Klub Pacjenta

Klub Pacjenta, mieszczący się w Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Żeromskiego 9-10 w Lęborku, od 6 listopada 2023 roku zaprasza byłych i obecnych pacjentów oraz członków ich rodzin na spotkania integracyjno - towarzyskie.

2023-10-10

Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego"

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku przystąpił do realizacji projektu pn.”Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego” dofinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

2023-10-10

Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029r.

2023-10-05

Webinarium „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić” 23 listopada 2023 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich seniorów i ich opiekunów na bezpłatne webinarium, które odbędzie się 23 listopada 2023 r.

2023-10-04

HARMONOGRAM WYPŁAT

Informacja o terminach realizacji wypłat na okres zasiłkowy 2023/2024.

2023-10-04

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę
od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

- wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego, kierowanego bezpośrednio
do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,

- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,

- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

2023-09-15

Fundacja „Utkane z marzeń”

Trwa rekrutacja dzieci do udziału w zajęciach animacyjnych z elementami socjoterapii w ramach programu współfinansowanego przez gminę Nowa Wieś Lęborska, prowadzonego we współpracy z fundacją „Utkane z marzeń”.