Aktualności

2024-06-20

BON ENERGETYCZNY

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej.

2024-06-05

TeleSynergia darmowa infolinia dla osób dorosłych potrzebujących wsparcia psychologa

Jesteś osobą potrzebującą? Zgłoś się po darmową pomoc. Wsparcia udzielają studenci psychologii, osoby empatyczne i chcące nieść nieodpłatną pomoc. Telefon działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -21:00.

2024-06-05

Kampania informacyjna dotycząca ochrony małoletnich

Dnia 01.06.2024 r. rozpoczęła się kampania promocyjna dotycząca ochrony małoletnich. Ustawa Kamilka pokazuje jak reagować, kiedy doszło do przemocy, ale przede wszystkim nakazuje wyciągać wnioski i przeciwdziałać krzywdzeniu dzieci. To hołd dla Kamilka i innych dzieci, które są bądź były krzywdzone w dzieciństwie.

 

2024-05-31

20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej

W roku 2024 świętujemy 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Był to okres, który przyniósł w Polsce wiele pozytywnych zmian. Zyskaliśmy swobodę przemieszczania się, dostęp do edukacji i pracy za granicą. Warto wykorzystać ten wyjątkowy rok, by przypomnieć Polkom i Polakom o tym, jak ważna, w naszym codziennym życiu, jest przynależność do wspólnoty krajów Unii Europejskiej i jakie korzyści przynosi.

2024-05-28

Ulga na odbiór odpadów

Zgodnie z uchwałą nr III/14/24 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne od dnia 1 września 2024 r.  będą mogły skorzystać z ulgi na odbiór odpadów komunalnych.

2024-05-21

Kolonie letnie 2024 dla dzieci rolników z gminy Nowa Wies Lęborska

Stowarzyszenie im. Teresy Kras od ponad 20 lat organizuje kolonie edukacyjne i profilaktyczne. Wyjazdy te realizowane są wspólnie z Kuratoriami Oświaty, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, urzędami gmin, ośrodkami pomocy społecznej i szkołami. W tym roku zapraszamy dzieci rolników do udziału w koloniach dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Planowane miejsca kolonii:

GÓRY - Biały Dunajec k/Zakopanego i MORZE - Gościno k/Kołobrzegu

2024-05-21

Projekt unijny "Razem możemy wszystko"

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób bezrobotnych, dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkującymi w województwie pomorskim.

2024-04-26

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

  Jesteś ofiarą przestępstwa?, Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie dostępne jest przez 24 godziny/7 dni w tygodniu.

2024-04-17

OSTRZEŻENIE dla wnioskodawców i beneficjentów Programu "Czyste Powietrze"

W związku ze wzmożonymi wizytami przedstawicieli firm oferujących pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” na terenie naszej gminy, informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej nie współpracuje z żadną firmą zewnętrzną.

2024-04-17

Dodatek osłonowy - upływa termin na złożenie wniosku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż dnia 30.04.2024 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym do końca czerwca 2024 roku.