Dobry start

 

„DOBRY START” - 300 ZŁ DLA UCZNIA

 Świadczenie dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

Komu przysługuje świadczenie ?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Uwaga – 300 zł nie będzie przysługiwać:

  • Na dzieci uczęszczające przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne ( tzw. zerówka ) w szkole lub przedszkolu;
  • Jeżeli dziecko lub osoba ucząca zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

Wniosek online już od 1 lipca

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia również drogą tradycyjną ( w formie papierowej ). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Dla kogo wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek przyjmowany będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Młynarska 11.

Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.