Dodatek osłonowy - upływa termin na złożenie wniosku

Utworzono: 17-04-2024
Dodatek osłonowy - upływa termin na złożenie wniosku grafika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż dnia 30.04.2024 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym do końca czerwca 2024 roku.