Aktualności

 

 

2024-06-20

BON ENERGETYCZNY

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej.

2024-06-05

TeleSynergia darmowa infolinia dla osób dorosłych potrzebujących wsparcia psychologa

Jesteś osobą potrzebującą? Zgłoś się po darmową pomoc. Wsparcia udzielają studenci psychologii, osoby empatyczne i chcące nieść nieodpłatną pomoc. Telefon działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -21:00.

2024-06-05

Kampania informacyjna dotycząca ochrony małoletnich

Dnia 01.06.2024 r. rozpoczęła się kampania promocyjna dotycząca ochrony małoletnich. Ustawa Kamilka pokazuje jak reagować, kiedy doszło do przemocy, ale przede wszystkim nakazuje wyciągać wnioski i przeciwdziałać krzywdzeniu dzieci. To hołd dla Kamilka i innych dzieci, które są bądź były krzywdzone w dzieciństwie.

 

2024-05-31

20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej

W roku 2024 świętujemy 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Był to okres, który przyniósł w Polsce wiele pozytywnych zmian. Zyskaliśmy swobodę przemieszczania się, dostęp do edukacji i pracy za granicą. Warto wykorzystać ten wyjątkowy rok, by przypomnieć Polkom i Polakom o tym, jak ważna, w naszym codziennym życiu, jest przynależność do wspólnoty krajów Unii Europejskiej i jakie korzyści przynosi.

2024-05-28

Ulga na odbiór odpadów

Zgodnie z uchwałą nr III/14/24 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne od dnia 1 września 2024 r.  będą mogły skorzystać z ulgi na odbiór odpadów komunalnych.

2024-05-21

Kolonie letnie 2024 dla dzieci rolników z gminy Nowa Wies Lęborska

Stowarzyszenie im. Teresy Kras od ponad 20 lat organizuje kolonie edukacyjne i profilaktyczne. Wyjazdy te realizowane są wspólnie z Kuratoriami Oświaty, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, urzędami gmin, ośrodkami pomocy społecznej i szkołami. W tym roku zapraszamy dzieci rolników do udziału w koloniach dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Planowane miejsca kolonii:

GÓRY - Biały Dunajec k/Zakopanego i MORZE - Gościno k/Kołobrzegu

2024-05-21

Projekt unijny "Razem możemy wszystko"

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób bezrobotnych, dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkującymi w województwie pomorskim.

2024-04-26

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

  Jesteś ofiarą przestępstwa?, Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie dostępne jest przez 24 godziny/7 dni w tygodniu.

2024-04-17

OSTRZEŻENIE dla wnioskodawców i beneficjentów Programu "Czyste Powietrze"

W związku ze wzmożonymi wizytami przedstawicieli firm oferujących pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” na terenie naszej gminy, informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej nie współpracuje z żadną firmą zewnętrzną.

2024-04-17

Dodatek osłonowy - upływa termin na złożenie wniosku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż dnia 30.04.2024 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym do końca czerwca 2024 roku.

2024-04-17

"Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

2024-04-17

Spotkanie online dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku, godz.10.00-12.30.

2024-04-08

Ankieta zapotrzebowania na usługi społeczne w gminie Nowa Wieś Lęborska

W związku z przygotowywaniem diagnozy potrzeb w zakresie świadczenia usług społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy o wypełnienie ankiety.

Celem poniższej ankiety jest diagnoza problemów i potrzeb z obszaru polityki społecznej. Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji sytuacji lokalnej społeczności oraz dadzą możliwość podjęcia działań w celu ich rozwiązania.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 15 kwietnia 2024 roku.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

2024-03-27

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że dnia 29 marca b.r. (Wielki Piątek) GOPS czynny będzie do godz. 12:00.  W celu zapewnienia organizacji pracy jednostki zapewniono dyżur wyznaczonych przez Kierownika pracowników.

2024-03-26

Ogłoszenie otwartego naboru na wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska nr 38/2024 z dnia 15 marca 2024 r. oraz  art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza, Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne.