AKTUALNOŚCI

 

 

2023-09-15

Fundacja „Utkane z marzeń”

Trwa rekrutacja dzieci do udziału w zajęciach animacyjnych z elementami socjoterapii w ramach programu współfinansowanego przez gminę Nowa Wieś Lęborska, prowadzonego we współpracy z fundacją „Utkane z marzeń”.

2023-09-13

Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny model opieki psychiatrycznej wdrażający działania terapeutyczne zapobiegające stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi z szeroko pojętym dążeniem do włączenia społecznego osób chorych, z włączeniem działań profilaktycznych służących w perspektywie poprawie zdrowia psychicznego całego społeczeństwa.

2023-09-08

Terapia to NIE WSTYD – bezpłatna pomoc psychologiczna - 11.09.2023 r.

Z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, który obchodzony jest 10 września, Fundacja „Terapia to NIE WSTYD” rusza już z IV edycją kampanii społecznej, której hasłem przewodnim w tym roku jest „Stop Samobójstwom! Życie ma sens”.
 

2023-09-07

Debata społeczna na temat: „Bezpieczeństwo seniorów” – 28.09.2023 r.

Realizując jedno z priorytetowych zadań, jakim jest zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Lęborku zaprasza do udziału w cyklu debat społecznych.

2023-09-01

Badanie odbiorców usług społecznych

Uczelnia Korczaka w Warszawie prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.

 

2023-08-30

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ

UPRASZA SIĘ O PRZYNIESIENIE WŁASNYCH TOREB NA ŻYWNOŚĆ!!!

Paczki żywnościowe wydawane będą w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KĘBŁOWIE NOWOWIEJSKIM

 

 

2023-08-17

Podniesienie kwoty świadczenia wychowawczego do 800 zł

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego dla wszystkich uprawnionych zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie więcej środków na utrzymanie dziecka

2023-08-10

STYPENDIUM SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przypomina że wnioski na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2023/2024 można składać od 1 do 15 września 2023.

2023-07-05

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny został utworzony: 

  • dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych, zachowań behawioralnych
  • dla rodzin z problemami
2023-07-04

Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne 2023/2024

Nowy okres świadczeniowy 2023/2024 na zasiłki rodzinne
od 1 listopada 2023r. do 31 października 2024r.

2023-07-04

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - ZASADY PRZYZNAWANIA

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej (pokój nr 15).

 

2023-06-01

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Paczki żywnościowe wydawane będą w  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KĘBŁOWIE NOWOWIEJSKIM

 

 

2023-05-29

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku informuje, że od dnia 01.02.2023 r. w tutejszym podmiocie leczniczym zostało uruchomione Centrum Zdrowia Psychicznego.

2023-05-23

Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że nadal trwa nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców gminy.

2023-05-15

XVII Majówka Wilkowska - 21 maja 2023 r.

Zapraszamy na XVII Majówkę Wilkowską.
Wilkowo Nowowiejskie, 21 maja 2023 r., od godz. 10:30.