AKTUALNOŚCI

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej w dniu 29.08.2022 r. dzięki wsparciu Polskiego Czerwonego Krzyża- Pomorski Odział Okręgowy pozyskał 24 plecaki Amazon wraz wyprawką szkolną. Plecki trafiły do dzieci z rodzin potrzebujących, które dzięki szczególnemu zaangażowaniu i pomocy Pana Patryka Bianga- prezesa Pomorskiego Oddziału PCK mogły w pełni cieszyć się rozpoczynającym się rokiem szkolnym za co serdecznie DZIĘKUJEMY.

2022-11-23

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Informacja dotycząca wypłat świadczeń rodzinnych w miesiącu listopad 2022 r.

2022-11-10

INFORMACJA

Zmiana organizacji funkcjonowania urzędu od dnia 14 listopada 2022 r.

2022-11-09

ŚWIATOWY DZIEŃ ADOPCJI

W związku ze Światowym Dniem Adopcji przypadającym 9 listopada, Dyrektor wraz z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku zapraszają do wspólnego celebrowania tego wydarzenia.

2022-11-07

DODATEK WĘGLOWY I DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Informacje o wypłatach dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych.

2022-10-28

Ankieta

Czytelniku! Zapraszamy Cię do udziału w badaniu na temat Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2022-10-11

DODATEK WĘGLOWY

Informacje dotyczące wypłat dodatków węglowych.

2022-10-07

Tydzień mediacji w lęborskim sądzie

17-21 października 2022 r.

2022-10-03

Ważny komunikat

Informacje dot. przesyłanych dokumentów drogą elektroniczną - ePuap.

2022-09-29

DODATEK WĘGLOWY

Informacje dotyczące wypłat dodatków węglowych.

2022-09-27

INFORMACJE ODNOŚNIE DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym zasilany skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym) można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej.

2022-09-20

DODATEK WĘGLOWY

Informacje dotyczące zmiany przepisów odnośnie dodatków węglowych.

2022-09-06

Wyprawka szkolna z PCK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej w dniu 29.08.2022 r. dzięki wsparciu Polskiego Czerwonego Krzyża- Pomorski Odział Okręgowy pozyskał 24 plecaki Amazon wraz z wyprawką szkolną.

2022-08-29

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowej Wsi Lęborskiej, informuje że w dniach 06.09.2022 r. i 07.09.2022 r. będą wydawane paczki żywnościowe na świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim zgodnie z poniższym harmonogramem.