Kolonie letnie 2024 dla dzieci rolników z gminy Nowa Wies Lęborska

Utworzono: 21-05-2024
Kolonie letnie 2024 dla dzieci rolników z gminy Nowa Wies Lęborska grafika
Kolonie letnie 2024 dla dzieci rolników z gminy Nowa Wies Lęborska grafika

Stowarzyszenie im. Teresy Kras od ponad 20 lat organizuje kolonie edukacyjne i profilaktyczne. Wyjazdy te realizowane są wspólnie z Kuratoriami Oświaty, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, urzędami gmin, ośrodkami pomocy społecznej i szkołami. W tym roku zapraszamy dzieci rolników do udziału w koloniach dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Planowane miejsca kolonii:

GÓRY - Biały Dunajec k/Zakopanego i MORZE - Gościno k/Kołobrzegu

Planowane terminy turnusów:

1. 29.06.-07.07.2024

2. 08.07.-16.07.2024

3. 17.07.-25.07.2024

4. 26.07.-03.08.2024

5. 04.08.-12.08.2024

6. 13.08.-21.08.2024

7. 22.08.-30.08.2024

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1800,00 zł, z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200,00 zł. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600,00 zł.- pokrywają rodzice. Ośrodek zapewnia kompleksową organizację kolonii – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu itd. (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat).

Ostateczna informacja o tym, gdzie i jakie turnusy zostaną zorganizowane oraz dla ilu dzieci – zostanie przekazana po otrzymaniu decyzji FSUSR.

 

           WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

 

1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 roku

2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS

(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym,

chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę / emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.

3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:

1. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (oryginał)

2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony)

oraz, jeśli dotyczy:

3. Oświadczenie - jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS

4. Kopia właściwego orzeczenia sądu - w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców

               Dzieci chętne do wzięcia udziału w kolonii letniej prosimy zgłaszać do 29 maja 2024 r. do godziny 12.00

 

Szczegółowych informacji udziela :

Paulina Lejk – specjalista pracy socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

796-791-544