Webinarium pt. „Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”

Utworzono: 10-05-2023

Celem webinarium jest przybliżenie roli informacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), zapoznanie z zasobami informacyjnymi strony internetowej KNF, przekazanie wskazówek dotyczących możliwości weryfikacji podmiotów oferujących usługi na rynku finansowym oraz zapoznanie z wymogami dotyczącymi świadczenia usług na rynku finansowym.

Webinarium skierowane jest do środowiska seniorów.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 17 maja 2023 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 17 maja 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny. Pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl podając w temacie wiadomości tytuł i datę wydarzenia.

Formularz elektroniczny: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/formularze?articleId=81962&p_id=18

Program webinarium

9:45-10:00    Logowanie uczestników

10:00-10:45  Działalność Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Komisji Nadzoru Finansowego

10:45-10:55  Przerwa

10:55-11:40 Sposób weryfikacji podmiotów oraz osób oferujących usługi (produkty) finansowe
11:40-11:50  Przerwa

11:50-12:35  Ryzyka na rynku finansowym (zwłaszcza w przypadku braku lub nienależytej weryfikacji
                     podmiotów)
12:35-12:45  Przerwa

12:45-13:30  Jakie informacje można znaleźć na stronie internetowej KNF,

                     Rola wykazów i rejestrów prowadzonych przez KNF oraz funkcja listy ograniczeń
13:30-13:40  Przerwa

13:40-14:10  Pytania i odpowiedzi