Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego"

Utworzono: 10-10-2023

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku przystąpił do realizacji projektu pt. ”Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego” dofinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem Projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla 266 osób bezrobotnych (152 kobiet,114 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w Lęborku, a w szczególności osób znajdujących się w najtrudniejszej  sytuacji na rynku pracy, tj.:

·         osób młodych w wieku 18-29 lat,

·         osób w wieku 55 lat i starszych,

·         osób długotrwale bezrobotnych,

·         osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,

·         osób z niepełnosprawnościami,

·         kobiet,

·         osób sprawujących opiekę nad dziećmi, osobami z
niepełnosprawnościami czy osobami potrzebującymi wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu.

Projekt jest realizowany w okresie od _01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.


Całkowita wartość projektu  -  4 177 751,18 zł
Dofinansowanie ze środków EFS+  -  3 551 088,50 zł

            Szczegółowe informacje o Projekcie są dostępne na
stronie internetowej https://lebork.praca.gov.pl [1] w zakładce Rynek
pracy ->Programy aktywizacyjne i projekty urzędu.