Nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Utworzono: 09-07-2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje mieszkańców Gminy, iż:

Od 1 lipca 2021 r. można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:

  • Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy) na okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r. można składać od 1 lipca 2021 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

– portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. można składać od 1 lipca 2021 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

– portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

W związku ze stanem pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, apelujemy o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w GOPS.

Dopiero od 1 sierpnia 2021 r. wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można składać również bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00.

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2021/2022 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2020 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.