Kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej z Banku Żywności w ramach Podprogramu 2023 FEPŻ

Utworzono: 15-11-2023
Kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej z Banku Żywności w ramach Podprogramu 2023 FEPŻ grafika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje o rozpoczęciu kwalifikacji osób do pomocy żywnościowej z Banku Żywności w ramach Podprogramu 2023 FEPŻ.

Osoby uprawnione to mieszkańcy gminy spełniający kryterium dochodowe tj. 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. :

– 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
– 1410,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

oraz przynajmniej jedną z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Aby skorzystać z pomocy żywnościowej należy zgłosić się do pracownika socjalnego rejonu celem wypełnienia skierowania w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są pod numerami telefonów:

796 791 488 - Pracownik socjalny Pani Sylwia Materka
796 791 544 - Pracownik socjalny Pani Paulina Lejk
796 791 029 - Pracownik socjalny Pani Elżbieta Pomieczyńska
796 791 975 - Pracownik socjalny Pani Katarzyna Panek-Celban
796 791 984 - Pracownik socjalny Pani Iwona Kiercul
796 791 897 - Pracownik socjalny Pani Anetta Wiecka
796 791 921 - Pracownik socjalny Pani Marta Garbacz