JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY

Utworzono: 29-03-2022

Osoby dorosłe i dzieci uprawnione do otrzymania świadczenia:

  • obywatele Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  • obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

Podstawowe wymagania:

  • legalny wjazd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 roku,
  • wpisanie do rejestru PESEL.

Dokumenty:

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej (ul. Młynarska 11), w godzinach funkcjonowania (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00).

Kontakt telefoniczny: 59 8612 474.

Wnioski będzie można otrzymać i wypełnić na miejscu. Do wypełnienia będą potrzebne następujące dokumenty:

  • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport) – w stosunku do wszystkich osób na które wnioskowane jest świadczenie;
  • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL).

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

  1. numer telefonu polskiego operatora;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer polskiego konta bankowego.

Wypłata świadczeń nastąpi po otrzymaniu środków finansowych na ten cel, w kasie Ośrodka lub na wskazane we wniosku konto.