Centrum Zdrowia Psychicznego

Utworzono: 13-09-2023
Centrum Zdrowia Psychicznego grafika

Centrum Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny model opieki psychiatrycznej wdrażający działania terapeutyczne zapobiegające stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi z szeroko pojętym dążeniem do włączenia społecznego osób chorych, z włączeniem działań profilaktycznych służących w perspektywie poprawie zdrowia psychicznego całego społeczeństwa.

Centrum zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18 r.ż., na obszarze powiatu lęborskiego i wejherowskiego z wyjątkiem gminy Gniewino, Reda, Rumia w formie pomocy doraźnej, stacjonarnej, dziennej ambulatoryjnej, środowiskowej.

 

Hospitalizacja w Oddziale Psychiatrycznym jest często pierwszym krokiem w procesie zdrowienia. Po zakończeniu hospitalizacji w większości przypadków konieczne jest dalsze przyjmowanie leków, wizyty kontrolne u lekarza psychiatry, a często zalecane podjęcie psychoterapii lub skorzystanie ze wsparcia psychologicznego. W Centrum Zdrowia Psychicznego po zakończeniu hospitalizacji możliwe jest kontynuowanie leczenia w:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego - Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18.00. Aby skorzystać ze świadczeń udzielanych w poradni po raz pierwszy należy skontaktować się z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym. Aby skorzystać z poradni nie potrzeba mieć skierowania, można skorzystać z pomocy psychoterapeuty lub psychologa lub psychiatry.
 • Oddziale Dziennym Psychiatrycznym - To Oddział, na którym zajęcia terapeutyczne odbywają się w ciągu dnia, a po południu wróci Pani/Pan do domu. Zajęcia trwają od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku. Czas trwania terapii w Oddziale Dziennym to 12 tygodni. Celem ustalenia terminu leczenia i kwalifikacji w Oddziale Dziennym należy zgłosić się do Oddziału od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • Zespole Leczenia Środowiskowego - Istotą leczenia środowiskowego jest prowadzenie terapii i rehabilitacji psychiatrycznej Pacjentów w miejscu ich zamieszkania bez konieczności separacji od najbliższych.

 

DANE KONTAKTOWE

Lębork:

 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny – Lębork, ul. Stefana Żeromskiego 9-10,
  tel.: 727 797 094, 733 456 876, pzklebork@szpital-lebork.com.pl, PZK czynny  jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18.00.
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – Lębork, ul. Stefana Żeromskiego 9-10,
  tel.: 733 456 867, pzplebork@szpital-lebork.com.pl
 • Zespół Leczenia Środowiskowego – Lębork, ul. Stefana Żeromskiego 9-10,
  tel.: 733 456 876
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny – Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13 (budynek Działu Fizjoterapii SPS ZOZ), tel.: 59 8635 262, dzienny@szpital-lebork.com.pl
 • Oddział Psychiatryczny – Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13,
  tel.: 59 8635 296, psychiatria@szpital-lebork.com.pl
 • Psychiatryczna Izba Przyjęć – Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, tel.: 59 8635 785

       

https://www.szpital-lebork.com.pl/szpital/centrum-zdrowia-psychicznego-3/

 

Wejherowo:

 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny – Wejherowo, ul. Gdańska 51,
  tel.: 733 456 332, pzkwejherowo@szpital-lebork.com.pl, PZK czynny  jest
  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18.00.
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – Wejherowo, ul. Gdańska 51,  tel.: 733 456 336 pzpwejherowo@szpital-lebork.com.pl
 • Zespół Leczenia Środowiskowego – Wejherowo, ul. Gdańska 51,  tel.:  733 456 336