Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców gminy

Utworzono: 23-05-2023
zdjęcie podglądowe grafika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że nadal trwa nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
dla mieszkańców gminy. Zmianie uległo kryterium dochodowe.

Dochód wynosi:

-1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

-1 410,00 zł na osobę w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane, które nie wypełniły jeszcze skierowania proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym rejonu. 

Materka Sylwia                                   tel. 796 791 488

Lejk Paulina                                        tel. 796 791 544

Pomieczyńska Elżbieta                       tel. 796 791 029

Panek-Celban Katarzyna                    tel. 796 791 975

Kiercul Iwona                                      tel. 796 791 984

Wiecka Anetta                                    tel. 796 791 897

Garbacz Marta                                    tel. 796 791 921

Informujemy, że w przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed dniem 15 maja 2023 r., nie jest wymagane ponowne składanie skierowania na nowym wzorze.

W przypadku braku skierowania nie będzie możliwości skorzystania z pomocy w formie paczki żywnościowej.