W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń informujemy, że nie składamy nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, ponieważ obecny okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+ trwa do 31 maja 2021 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.