Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ORAZ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ zrealizowane zostaną w dniu 23.07.2020 r.