HARMONOGRAM WYPŁAT 2021

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń z pomocy społecznej w 2021 r. :

  • 22.01.2021 r.
  • 23.02.2021 r.
  • 23.03.2021 r.
  • 23.04.2021 r.
  • 25.05.2021 r.
  • 24.06.2021 r.
  • 23.07.2021 r.
  • 24.08.2021 r.
  • 23.09.2021 r.