HARMONOGRAM WYPŁAT 2022

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń z pomocy społecznej w 2022 r. :

  • 21.01.2022 r.
  • 23.02.2022 r.
  • 23.03.2022 r.
  • 21.04.2022 r.
  • 25.05.2022 r.
  • 24.06.2022 r.
  • 25.07.2022 r.
  • 25.08.2022 r.
  • 23.09.2022 r.