HARMONOGRAM WYPŁAT 2021

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń z pomocy społecznej w 2021 r. :

 • 22.01.2021 r.
 • 23.02.2021 r.
 • 23.03.2021 r.
 • 23.04.2021 r.
 • 25.05.2021 r.
 • 24.06.2021 r.
 • 23.07.2021 r.
 • 24.08.2021 r.
 • 23.09.2021 r.
 • 22.10.2021 r.
 • 24.11.2021 r.
 • 17.12.2021 r.