WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I 500+ LUTY 2021 R.

Utworzono: 16-02-2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ORAZ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ zrealizowane zostaną w dniu 23.02.2021 r.