OGŁOSZENIE

Utworzono: 27-04-2022

Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa nastąpi 28.04.2022r.