KONTYNUACJA STYPENDIUM SZKOLNEGO 2020/2021

Utworzono: 13-04-2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, przypomina o obowiązku dostarczenia do dnia 23 kwietnia 2021 r. zaświadczenia o dochodach NETTO za miesiące styczeń, luty i marzec 2021 r. oraz informacji czy uległa/nie uległa zmianie Państwa sytuacja materialna, która stanowiła podstawę przyznania stypendium szkolnego na podstawie wcześniej wydanej decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Należy również dostarczyć rachunki, faktury potwierdzające zakup materiałów edukacyjnych, artykułów szkolnych lub odzieży sportowej.