INFORMACJA

Utworzono: 04-10-2021

Informujemy, iż od listopada 2021 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku rusza bezpłatne szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, które będą funkcjonować na terenie powiatu lęborskiego.

Nabór nowych rodzin zastępczych jest kluczowym zadaniem mającym na celu tworzenie miejsc dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych w poszczególnych gminach miejskich i wiejskich na terenie naszego powiatu. Nabór i szkolenie nowych rodzin przyczyni się właściwej realizacji nałożonych na nas zadań ustawowych.