CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Utworzono: 29-05-2023
zdjęcie podglądowe grafika

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku informuje, że od dnia 01.02.2023 r. w tutejszym podmiocie leczniczym zostało uruchomione Centrum Zdrowia Psychicznego. Centrum powstało w ramach programu pilotażowego, na podstawie umowy zawartej z Pomorskim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, a jego celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej.

Poradnia świadczy bezpłatne usługi medyczne w zakresie szerokiej diagnostyki psychologicznej i psychiatrycznej oraz leczenia psychiatrycznego, poradnictwa i psychoterapii, pacjentom dorosłym powyżej 18 r.ż., ze wszystkimi rodzajami chorób i zaburzeń psychicznych. Poradnia zapewnia ponadto opiekę pielęgniarską (np. zlecone Pacjentom iniekcje) oraz możliwość konsultacji z pracownikiem socjalnym.

Świadczeń w Poradni udzielają specjaliści psychiatrzy, psychoterapeuci, psycholodzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni, rejestratorki medyczne. Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.

Formy pomocy:

  • diagnozowanie i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych przez lekarzy specjalistów psychiatrów
  • diagnozowanie psychologiczne
  • psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym
  • psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie psychodynamicznym
  • psychoterapia grupowa ambulatoryjna
  • psychoterapia rodzinna

 

W Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku funkcjonują dwie Poradnie Zdrowia Psychicznego.

DANE KONTAKTOWE:

 ul. Juliana Węgrzynowicza 13, Lębork - budynek Poradni Specjalistycznych SPS ZOZ
Telefon, rejestracja: 59 8635 329 
E-mail: pzp@szpital-lebork.com.pl

ul. Stefana Żeromskiego 9/10, Lębork - budynek dawnej poradni "MAR-VITA"
Telefon, rejestracja: 733 456 867
E-mail: pzp2@szpital-lebork.com.pl